Støt den danske musik kultur

Foreningen Gudman arbejder på frivillig basis. Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder vederlagsfrit for at skabe en årlig koncert, der hylder 'Årets Gudman'. Og alle koncertens medvirkende musikere stiller op uden honorar.

 

Hele indtægten fra billetsalg går ubeskåret til at dække udgifterne til arrangementet. Billet-indtægterne rækker dog sjældent til at dække alle udgifter. En række trofaste bidragydere har givet tilskud i flere år i træk. Andre har bidraget et enkelt år. Alle bidrag – store som små, faste som enkeltstående – værdsættes højt og er ganske enkelt forudsætningen for, at den årlige festkoncert med Årets Gudman kan finde sted.

 

Ønsker du eller din arbejdsplads at støtte Foreningen Gudman, kan du kontakte foreningens kasserer, Peter Fröhlich på peter@frohlichand.me eller på telefon 51201560.


Banner2017